Hvad kæmper du så hårdt for, at du er villig til at ofre dig selv?

Formålet med denne case er at inspirere til at kunne forstå sammenhænge mellem det professionelle virke og den familiære baggrund. Vi bringer vores liv, værdier, overbevisninger og mønstre fra familien med ind i vores professionelle virke. Oftest bliver det vores styrke og særlige kompetencer, som har rødder i det, vi har lært gennem livet. Nogle gange kommer vores livserfaringer dog til at spænde ben for vores ambitioner og karriere. Casen giver et blik for, hvordan man kan bruge relationsopstillinger til at skabe en ny balance mellem gamle og nye adfærdsmønstre.

Jeg blev inviteret til at lave ledelsessupervision, som en del af en leders afskedigelsesforløb. Jeg har samarbejdet med lederen igennem flere år. Han var tidligere leder af et større kommunalt fagcenter med mange fagkompetencer. Han havde ledelsesmæssige ambitioner og søgte videre i sin karriere. Han kom i stilling med et helt nyt center, som skulle startes fra bunden af. I løbet af det første halve år fandt han ud af, at det ikke levede op til forventningerne, og han sagde sin stilling op. Herefter fik han en stilling som afdelingsleder på et nyt center i en ny kommune. Samarbejdet med lederen løb hurtigt af sporet og inden for det første år blev han afskediget på grund af samarbejdsvanskeligheder. Nu stod han i en situation, som han ikke havde forudset. Målet med vores samtaler var at bringe ham godt videre til næste job.

Nu har jeg som sagt kendt ham i flere år, og jeg havde derfor en forforståelse af ham som en lidt ilter person med sine meningers mod, med høje fagkrav og dedikeret til de borgere, som organisationen var sat i verden for at hjælpe.

I starten af samtalerne var gloserne store og kritiske om de ansættelser, han havde været igennem. Det var som om, at han kæmpede imod de systemer, han var en del af. Og i vores samtaler vendte et spørgsmål gentagne gange tilbage: Hvad er det, du kæmper så hårdt for, at du er villig til at ofre dig selv? Ganske naturligt var han selvfølgelig bekymret for, om han kunne ske at komme i en lignende situation igen. Tvivlen på sin egen dømmekraft var ved at sætte sine spor.

Mark Wolyn beskriver i bogen ”Du er ikke bare dig”, hvordan vi kan lytte til kernesproget, som er de intense ord, der presser sig på og følelsesmæssigt indikerer et stærkt følelsesmæssigt engagement. Sproget er usædvanligt eller kan give oplevelsen af at være ude af proportioner med oplevelsen. Det er som om, at sproget kommer udefra, selvom det opleves indefra.

Undervejs talte vi os ind på mønstrene i hans adfærd, og jeg spurgte ham, om han genkendte et lignende mønster fra hans families historie. Det umiddelbare svar var ”nej, der er ikke så meget at fortælle om min familie”, men lidt senere kom han i tanke om ”der var jo denne bedstefar som brød med sit land og religiøse familie, drog om på den anden side af jorden for at arbejde hårdt, inden han kom til Danmark for at slå sig ned og stifte familie”. Det gav os anledning til at dykke ned i hvilke idealer, værdier og loyaliteter, der ligger i hans familie, og få stillet spørgsmålet: Når du ofrer dig selv, hvilken værdi giver det og for hvem?

Ved hjælp af systemiske relationsopstillinger som metode lagde vi et stort puslespil, der indeholdt de centrale relationer, der var på spil. Tidligere arbejdspladser, tidligere medarbejdere, egne værdier, familien – både hans egen og hans biologiske familie – samt det fremtidige job. Skridt for skridt fik vi kortlagt, hvilke relationer der havde særlig betydning for den situation, han stod i. Ved at få kigget på de mange dynamikker blev det også klart for ham, at villigheden til at kæmpe både kunne være hans akilleshæl og hans store ressource. Og ved at få klarhed over det fik han også klarhed om, hvordan han kunne positionere sig selv anderledes i forhold til et nyt job.
Opstillingen tog lidt tid at fordøje, men det bragte ham på den rette vej, og erkendelserne blev brugt i den jobsamtale, der gav ham det nye job. Selv siger han:
”Jeg ved, at jeg gennem relationsopstillingerne har fundet nye veje til at beskrive mig selv ved jobsamtalen. For mig handler det rigtig meget om min egen fortælling om mig selv, og hvordan jeg kan bruge det konstruktivt fremadrettet. Jeg har i hele denne proces opdaget sider af mig selv, som jeg ikke kendte før og ikke vidste, at jeg rummede, og den rejse har relationsopstillingerne været en stor del af.”

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Kontakt mig i dag, til en uforpligtende samtale.
Telefon: 29 84 58 80
Email: mail@artofbalance.dk

Artwork on this site is provided and copyrighted by Anna Korol.

Follow Anna on Instagram here

Share This