Hvorfor hedder det systemiske relationsopstillinger?

Jeg stødte på familieopstillinger i 2008. Det var en stor øjenåbner. Endelig havde jeg mødt en metode, som brugte kroppens viden aktivt til at skabe forløsende bevægelser i mine personlige forviklinger. Dengang kendte jeg meget lidt til Bert Hellinger, som er ophavsmand til
familieopstillinger. Den ultrakorte essens er, at familien er et system, hvor vi ser, at adfærd i familien går igennem generationer. Det er efterhånden velkendt, at familieopstillinger er en effektiv måde at få transformeret familiære mønstre, der spænder ben for, at man kan leve sit livs fulde potentiale. Siden da har jeg selv deltaget i et utal af opstillinger, og jeg har brugt metoden på vandringer, der har fokus på personlig udvikling.

Mit arbejdsfelt er ledelse og kommunikation. I mange år har jeg arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling som konsulent og underviser, og jeg så hurtigt, at familieopstillingernes metodik også har et potentiale i organisationer. Det er jeg naturligvis ikke den første, der har fået øje på. Internationalt er der arbejdet med at udvikle systemiske organisationsopstillinger som en metode til at skabe forandrende processer i organisationer. Det er dog stadig meget nyt for de danske organisationer at tage metodikkerne i brug. De seneste 3 år har jeg investeret i at lære fra de bedste i feltet, så jeg kan være med i front i Danmark. Nu er mit mål, at danske organisationer skal inspireres og lære, at metoden kan styrke beslutninger, forandringer og ledelsesprocesser.

I de seneste 10 år har jeg i undervist på diplom i ledelse, og afsættet har været et systemisk konstruktionistisk afsæt. Det er en tilgang til at forstå, hvordan vi konstruerer vores virkelighed gennem vores relationer og interaktioner. På baggrund af den dybe teoretiske viden, som jeg har fået gennem de nyeste ledelsesteorier, vælger jeg bevidst at kalde det systemiske relationsopstillinger. Det gør jeg for at understrege den dybe forståelse af, at vi er sociale væsner, der hele tiden forbinder os til og er forbundet med andre. Vi forholder os, og vi bliver forholdt til.
Relationer er det bærende for al samarbejde, samskabelse og sameksistens. Vi er en del af samme helhed.

Organisationer er på samme tid stabile og flygtige. Og de er komplekse. De holdes sammen over tid af ledelse, kerneopgaver, værdier, mål og organisationens fortællinger om sig selv. De mennesker, der er i organisationen, kommer og går som en konstant forandring i organisationen.
Menneskene både skaber og bliver skabt i organisationen. Udenom organisationen er tidens trends og samfundets holdningsmæssige tendenser, der former vores forståelse af, hvad det vil sige at være organisation. Man kan tænke, at det enkelte organisationsmedlem er med til at forme organisationen ved sin måde at være tilstede, sin unikke forhistorie og måde at gøre tingene sammen med de andre organisationsmedlemmer. På samme tid bliver organisationens medlemmer formet af den kultur, der er i organisationen, og bliver en del af organisationens kulturelle koder og mønstre.

Mange af disse kulturelle koder og mønstre er ikke synlige for os – de er den del af organisationens tavse viden og ligger pakket ind i vores relationer. Når relationerne er i balance, er den tavse viden en styrke. Når det skaber ubalance og uhensigtsmæssig adfærd i organisationen,
så er der behov for at få skabt et anderledes afsæt.

Systemiske relationsopstillinger bygger således videre på Bert Hellingers opstillingsmetode, som er tilpasset de særlige organisatoriske præmisser. For at understrege kompleksiteten i organisationer og den dynamiske relationsbaserede ledelsesforståelse bruges betegnelsen relationsopstillinger meget bevidst. Art of Balance laver en tydelig kobling mellem den systemiske grundforståelse og kombinerer den med en modrene organisations og ledelsesforståelse.

De systemiske relationsopstillinger har til formål at sætte bevægelse i ubalancerede relationer. Det gøres ved at trække på den tavse videns ressourcer. Det kan forstås som en systemisk viden, som vi skal koble os på. Det gør vi ved at undersøge relationernes dynamikker gennem den kropslige erfaring. Det gør vi ved at være åbne, ydmyge og nysgerrige på det, der viser sig. Dette er essensen af en fænomenologisk undersøgelse. Vi bruger det fysiske rum til at skabe et indre kort af organisationen, hvor man kan sanse og erfare organisationens dynamikker på nye måder.

Får du lyst til at lære mere om systemiske relationsopstillinger, så kan du læse mere her på www.artofbalance.dk eller du kan kontakte mig på birthe@artofbalance.dk for at lave en aftale.

 

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Kontakt mig i dag, til en uforpligtende samtale.
Telefon: 29 84 58 80
Email: mail@artofbalance.dk

Artwork on this site is provided and copyrighted by Anna Korol.

Follow Anna on Instagram here

Share This